domingo, 31 de julho de 2011

Reza de Ewá

Iyewa Iyewa Ma Ajo
Iyewa Iyewa
Iyewa Iyewa Ma Ajo
Iyewa Iyewa
Ma O Ma O Lese
Iyewa Iyewa Ma Ajo
Iyewa Iyewa
Iyewa Ni Fa Toto Lo Bewa E
Olu Aiye Iyewa Ni Fa Toto Lo Bewa E
Olu Aiye
O Iyaba E
Iyewa Ni Fa Toto Lo Bewa E
O Iyaba E
Iyewa Masa
Awa Masa
Amu Re Le O
Iyewa Iyewa Oni Ofere
Iyewa Iyewa Oni Ofere O
Yewa Yewa Ijo Iyewa
Se Ke Se Nin
Iyewa Iyewa Ijo Iyewa
Se Ke Se Dan

Nenhum comentário:

Postar um comentário